18.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, για τη τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία (95)...

Ηλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, για τη τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία (95) ενενήντα πέντε φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, για τη τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία (95) ενενήντα πέντε φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία (95) ενενήντα πέντε φωτοτυπικών μηχανημάτων προκειμένου να τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να καλυφθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες, με διάρκεια δύο (02) ετών από την πρωτοκόλληση της σύμβασης ή εξαντλήσεως των αντιγράφων του συνημμένου προϋπολογισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα φωτοαντιγράφου, προϋπολογισμού δαπάνης 177.127,63 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 22/07/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 28/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές μισθώσεις και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος (2.880,12 €).
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε. Γεωργιάδου τηλ. 2313 317249 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Εκτυπωτικών Μηχανημάτων, ισόγειο, κο Βινέ Αιμίλιο 2313.317987.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ 

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ