33.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων...

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων προϋπολογισμού δαπάνης 100.989,15€

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 100.989,15€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 91/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 100.989,15€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 21/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 19/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 25-01-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές μισθώσεις και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης (7) ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος Φίλιππος Κουτσοκώστας, τηλ. 231331 753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ