23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την ανανέωση και επέκταση...

Ηλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την ανανέωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 100.368,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την ανανέωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ . (100.368,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Νο 14/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την ανανέωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ . (100.368,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 23/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών – δηλαδή Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μόνο όσοι ασχολούνται νόμιμα με την κατασκευή ή/και εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος για το σύνολο των προσφερομένων ειδών Αν η προσφορά αφορά όλα τα είδη του ενδεικτικού προυπολογισμού η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ ( 1,632,00 €
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, , οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης αρμόδιος υπάλληλος κος Δημήτριος Βρεττός τηλ. 2313317827 που συνέταξε την μελέτη , ενώ για τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών , αρμόδιος υπάλληλος Α. Βιδιαδάκης , τηλ. 2313317531. e – mail a.vidiadakis@thessaloniki.gr
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ