23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΕπανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών προϊόντων

Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών προϊόντων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών προϊόντων για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια σιδηρουργικών προϊόντων για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ως προς τα υλικά που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό με αύξοντα αριθμό 12, 16, 20, 21, 24, 27, 31, 37, 40, 41 συνολικού ποσού 3.310,00€ με Φ.Π.Α., και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 15/10/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης στο τηλ. 2313318309 κ. Αστ. Αστεριάδη.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 231331 7545, αρμόδια υπάλληλος Ουρ. Κατσίκα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

 

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΚΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΚΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΙΔΕΡΑ

ΔΚΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΚΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΒΚΔ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΒΚΔ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΒΚΔ – ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ

ΔΒΚΔ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΒΚΑ – ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ Π

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ