25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2019» προϋπολογισμού δαπάνης...

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%)

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΙΣ ΑμεΑ 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%), με CPV: 55243000-5 σύμφωνα και με την 289/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:75ΝΓΩΡ5-Ζ6Δ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019,  το άρθρο 33 του Ν.4608/2019 και το άρθρο 56 του Ν.4609/2019, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.  289/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:75ΝΓΩΡ5-Ζ6Δ), στις 20/06/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης : 10:30 π.μ.

 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας,  τηλ. 2313317533.

 Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας  – αρμ.: κ. Τσαγκαλίδης Ιωάννης, τηλ. 2310509006 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                             Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                       κ.α.α

                         ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ     

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ