33.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και...

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και γεφυρών»

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και γεφυρών», για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και γεφυρών, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη ανά είδος σε τιμή προσφορά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 19-08-2015 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την υπηρεσία εκτός Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη, ισχύος 7 (επτά) μηνών.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α).
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα Φ.Ε. και με κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ΄τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), τα οποία οφείλει να καταβάλλει κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα αναζητηθούν από την Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης από τον αρμόδιο υπάλληλο, Β. Μπάγας, τηλ. 2313318341.
Πληροφορίες για την Διακήρυξης θα αναζητηθούν από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) από την αρμόδια υπάλληλο Μ. Κανταρά, τηλ. 2313317532.
Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από την Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 109Β – 1ος όροφος, τηλ.: 2313317532. από την αρμόδια υπάλληλο, κ. Κανταρά Μαρία κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση http://www. thessaloniki.gr
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 878/2015 (ΑΔΑ:ΩΚ12ΩΡ5-ΤΟ7) απόφαση Δημάρχου.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ