23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων  Π. Δ. 46.986,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο δεύτερο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης  Β. Γεωργίου Α΄ 1 την   25 / 04 /2014  ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  10.00΄ π.μ. και ώρα λήξης 10.15΄π.μ.

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν  νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης στο τηλ. 231331 8309 κ. Αστ. Αστεριάδη.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος  όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 231331 7538 -231331 7545, αρμόδιοι υπάλληλοι Αν. Απουσίδου & Ουρ. Κατσίκα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΥ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ