37.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου προϋπολογισμού δαπάνης 67.971,25€ συμπεριλαμβανομένου...

Διακήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου προϋπολογισμού δαπάνης 67.971,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/),  για την προμήθεια ειδών σίτισης  Ζωολογικού κήπου, του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 67.971,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) με CPV : 15700000-5, 03221200-8,15700000-8, σύμφωνα και με την 848/2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6ΒΓΣΩΡ5-ΨΘΝ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 848/2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6ΒΓΣΩΡ5-ΨΘΝ), στις 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 09:00 π.μ. και ώρα λήξης : 09:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας,  τηλ. 2313317533.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου της Διεύθυνσης Διαχείρισης  Αστικού Περιβ/ντος- αρμ.: κ. Α. Παπαγεωργίου,  τηλ.  2310219980 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ