Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης για τη Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018, προϋπολογισμού 648.368,72 € (με Φ.ΠΑ 24%).

19 Μαΐου 2017 - 12:57

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 35/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018» σύμφωνα με τις ανάγκες των Διευθύνσεων: Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού και Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 648.368,72 € (με Φ.ΠΑ 24%).
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail: promitheies@thessaloniki.gr .
Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 31/05/2017.
Επίσης, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4412/16, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων στη διαβούλευση να γνωστοποιούνται στους υπόλοιπους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Διαφάνειας θα αναρτήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα, επί των διαβουλεύσεων, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις, που αποστέλλονται στο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, μέσω του promitheies@thessaloniki.gr, μετά από προώθησή αυτών.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των ειδικών όρων για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021 του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 184.107,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα
X