Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κολωνακίων οριοθέτησης για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

20 Μαΐου 2019 - 10:57

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη διαδικασία Προμήθειας Kολωνάκια οριοθέτησης για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την διαδικασία Προμήθειας κολωνάκια οριοθέτησης για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης ,υπάρχουν δύο Κέντρα Κοινότητας (ανατολικό και δυτικό) τα οποία εξυπηρετούν μαζί με τα Προνοιακά επιδόματα και το νέο επίδομα στέγασης καθώς και το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης το λεγόμενο ΚΕΑ η προσέλευση των δημοτών είναι η μέγιστη, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται και να υπάρχουν διαπληκτισμοί.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν κολωνάκια οριοθέτησης με ιμάντα, προκειμένου να δημιουργηθεί καθορισμένος διάδρομος προς τα γραφεία εξυπηρέτησης και να μη δημιουργείται πλήθος δημοτών μπροστά στους υπαλλήλους χωρίς αποτέλεσμα συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ως κάτωθι :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την Προμήθεια κολωνάκια οριοθέτησης για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, από τον Κ.Α. 7341.10.01 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ ΕΣΠΑ»

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) σε € ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΗΜΙ (ΙΝΟΧ) ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ. 50,00 20 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 1.000,00
Φ.Π.Α. 24%: 240,00
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 1.240,00

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 25 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Παπαχρήστου ,τηλ. 2313317538.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54 627, αρμόδιος υπάλληλος Δέσποινα Πετρίδου, τηλ.: 2310509 004.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                            H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ                           ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων,, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Περισσότερα
X