22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑπευθείας Ανάθεση για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος

Απευθείας Ανάθεση για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης».

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, συνολικού π.δ. 22.543,20 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων, αρμόδια υπάλληλος Ελισάβετ Κεφάλα, τηλ.: 2313-318295.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

Ø  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ø  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

Ø  Ασφαλιστική ενημερότητα

Ø  Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων, αρμόδια υπάλληλος Ελισάβετ Κεφάλα, τηλ.: 2313-318295.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την τεχνική μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ