23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας προϊόντων λίπανσης (σπρέι...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των εργοδιαδρόμων των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.472,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των εργοδιαδρόμων των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 4412/2016, για την προμήθεια προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των εργοδιαδρόμων των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, συνολικού π.δ. 3.472,00 € με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ρευστή βαζελίνη σε Spray για λίπανση δαπέδου ηλεκτρικών εργοδιαδρόμων  400ml 200τμχ 14,00€ 2.800,00€
ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00€
Φ.Π.Α.  24%                                672,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.472,00€

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 8-11-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Βασιλική Τριχά, τηλ. 2313317537.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την απόφαση απευθείας ανάθεσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                        ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ