25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνάθεση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών με μηχανήματα έργου, π.δ. 73.790,16€ με Φ.Π.Α.

Ανάθεση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών με μηχανήματα έργου, π.δ. 73.790,16€ με Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην ανάθεση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών με μηχανήματα έργου, π.δ. 73.790,16€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας των Δ/νσεων Κατασκευών & Συντηρήσεων και Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, ανά είδος μηχανήματος έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 28/80
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην ανάθεση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών με μηχανήματα έργου, π.δ. 73.790,16€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας των Δ/νσεων Κατασκευών & Συντηρήσεων και Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, ανά είδος μηχανήματος έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μεμονωμένοι κάτοχοι μηχανημάτων έργων, εταιρείες μεταφορών, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί ή άλλης μορφής σύμπραξης, που κατέχουν νόμιμα μηχανήματα έργων, και είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ισχύος τεσσάρων (4) μηνών, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και θα καλύπτει το ανάλογο ποσόν ανά Α/Α επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ή το σύνολο του διαγωνισμού.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων στο τηλ. 2313318309 κο. Α. Αστεριάδη και απο την Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων στο τηλ.2313318430 κο.Ι. Κόλλια.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 231331 7533-7538, αρμόδιοι υπάλληλοι:Φ. Κουτσοκώστας, Α. Απουσίδου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονομικών και Ανάπτυξης
ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ