34 C
Thessaloniki

Επαναλαμβανόμενη εκδήλωση

Σεμινάριο-Στρογγυλό τραπέζι «Το πλαίσιο αρχών για τη δημοκρατική παιδεία»

Τε05Δεκ4:00 μμΤε8:30 μμΣεμινάριο-Στρογγυλό τραπέζι «Το πλαίσιο αρχών για τη δημοκρατική παιδεία»4:00 μμ - 8:30 μμ(GMT+00:00) ΦορέαςΣ.Ε.Μ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Με χαρά σας προσκαλούμε σε Σεμινάριο-Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Το πλαίσιο αρχών για τη δημοκρατική παιδεία» όπως αυτό αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και που περιλαμβάνει επιμόρφωση και συζήτηση ώστε να προσαρμοστεί για χρήση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε εθνικά προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Συμβίωση-Σχολή πολιτικών σπουδών στην Ελλάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 5-6 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα: 16:00-20:30). Στη διημερίδα θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικοί τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, εκπρόσωποι περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, και η ομάδα Δημοκρατική Παιδεία. Η ενεργός συμμετοχή όλων είναι κομβική στις συζητήσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, αλλά το υλικό είναι στα αγγλικά (https://www.coe.int/en/web/education/publications).

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως τις 27 Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας τη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και το πρόγραμμα θα σταλεί σε όσους δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή. Πιο κάτω ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δέσποινα Συρρή – Συμβίωση Σχολή Πολιτικών σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα
Η ομάδα του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης


Το πλαίσιο της εκδήλωσης

Το πλαίσιο αρχών βασίζεται στις μακροχρόνιες προτεραιότητες και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης: ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αναδεικνύει τις ικανότητες που πρέπει να διδάσκονται σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξοπλίσουν τους νέους πολίτες μας με εκείνες τις αξίες, στάσεις ζωής, δεξιότητες, γνώσεις και κριτική κατανόηση που χρειάζονται για να συμμετάσχουν ενεργά στις σημερινές πολύπλοκες και ποικίλες δημοκρατικές κοινωνίες. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πολλαπλών πτυχών και νέων προκλήσεων της σύγχρονης ζωής, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων βασίζεται στις δυνατότητες που προσφέρει η εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην ικανότητα της επικοινωνίας, στην οικονομική κινητικότητα και στην κοινωνική ένταξη. Θεμελιώδης για την ένταξη είναι ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και των μηχανισμών που προάγουν την αυτο-ανάπτυξη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην κοινωνία των πολιτών, και που συμπεριλαμβάνουν τη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις κρατικές υπηρεσίες, το κράτους δικαίου και τη προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Η επίσημη εκπαίδευση είναι ένα ζωτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προκλήσεων. Οι κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να ενισχύσουν τη δέσμευση στις αρχές της δημοκρατίας, να μειώσουν τη μισαλλοδοξία και τις προκαταλήψεις, να εξαλείψουν τη βία και τον εξτρεμισμό. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται μια σαφή κατανόηση των δημοκρατικών αρχών στις οποίες θα πρέπει να στοχεύει το πρόγραμμα σπουδών.
Μετά την επικύρωση του εγγράφου «Αρχές για δημοκρατική παιδεία: Ζώντας μαζί ως ίσοι σε πολυπολιτισμικές δημοκρατικές κοινωνίες» από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο του 2016 και την πρόσφατη δημοσίευση του «Πλαισίου Αρχών για τη Δημοκρατική Παιδεία (RFCDC)», στοχεύουμε στην ανταλλαγή εμπειριών και στη συζήτηση μεθοδολογιών για να βελτιώσουμε τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα στην ενσωμάτωση του RFCDC σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό). Παράλληλα, υποστηρίζουμε και ενισχύουμε ασφαλείς χώρους μάθησης όπου ενθαρρύνεται ο σεβασμός στην διαπολιτισμικότητα και στην ελεύθερη έκφραση, ενώ η δημοκρατική διοίκηση των σχολείων προωθείται ως βάση για την αποτελεσματική εκπαίδευση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, αλλά το υλικό είναι στα αγγλικά, https://www.coe.int/en/web/education/publications. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση του Πλαισίου Αρχών για τη Δημοκρατική Παιδεία στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στους τομείς i) του προγράμματος σπουδών ii) της διδασκαλίας και iii) της αξιολόγησης σε εθνικό πλαίσιο, αναπτύσσοντας στρατηγικές και διαδίδοντας τη γνώση για την κατανόηση, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των αρχών για τη δημοκρατική παιδεία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη
δημιουργία από το Συμβούλιο της Ευρώπης ενός εγχειριδίου με αποτελεσματικές πρακτικές για τη διδακτική επίμαχων θεμάτων στα σχολεία.
Η Σχολή πολιτικών σπουδών στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε από τη Συμβίωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014, συνεργάζεται με το δίκτυο Σχολών πολιτικών σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης
και στοχεύει στην προαγωγή και ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας και στην τόνωση της συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, φορείς διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής, εμπειρογνώμονες και στα μέσα ενημέρωσης. Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, στη βάση συνεργασιών από το 2003 στον τομέα της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Έχοντας ως κοινή πεποίθησή την ανάγκη ενός νέου παραδείγματος για μία παγκόσμια πολιτική αγωγή, για ενεργή συμμετοχή και για περισσότερες ευκαιρίες πολιτικής εμπλοκής, συνδυάσαμε τις δεξιότητες και τα δίκτυά μας προκειμένου να καθορίσουμε, να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε νέες μορφές δεσμευτικής δημοκρατικής συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς . Επιζητούμε επίσης την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν την άσκηση δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη κράτους δικαίου. Η Συμβίωση εστιάζει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση, στην ελευθερία της έκφρασης, στην τεκμηρίωση και στην ανάλυση, στο δημόσιο διάλογο και στην ενεργή συμμετοχή, ώστε οι άνθρωποι και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Υποστηρίζει τη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των μεταναστών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχει σε δίκτυα όπως του Ιδρύματος Anna Lindh, στην Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Ώρα

(Τετάρτη) 4:00 μμ - 8:30 μμ(GMT+00:00)

Φορέας