29.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνHλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη...

Hλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)” π.δ. 254.130,30 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν.4155/2013.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64/2014

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)” π.δ. 254.130,30 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 2-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 6-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι ασχολούνται νόμιμα με εργασίες κατασκευής ή συντήρησης παρόμοιων εγκαταστάσεων, διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα συνεργεία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια για τις συγκεκριμένες εργασίες. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου τηλ. 2313 317535 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χ.ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ