Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 33169/21-3-2019 (ΑΔΑ: 99ΠΖΩΡ5-5ΜΠ) ΣΜΕ 5/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα, στις 20 Μαρτίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 21344/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ36ΩΡ5-9ΣΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2019, για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού και προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παθολόγου, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ Ιατρός Παθολόγος Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2019  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ – ΤΕΒΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2019  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ – ΤΕΒΑ . Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 29452/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΡ18ΩΡ5-4ΞΥ) ΣΜΕ 6/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 2/2019

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 2/2019 Σήμερα, στις 6 Μαρτίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- άτομα με  σύμβαση μίσθωσης έργου, έναν -1- ΠΕ Διαχειριστή Προγράμματος και έναν -1- ΠΕ Επιστημονικό Συνεργάτη, της υπ’ αρ. 11226/04-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ3ΟΩΡ5-Ρ38) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2019, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος για την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου: “Be Active – Shape Europe του προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020” που υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE ACTIVE – SHAPE  EUROPE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020” ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο υλοποίησης και για

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ ΣΜΕ 3/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σήμερα, την 01 Μαρτίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δεκαπέντε -15- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’ αρ. 11223/04-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒΕΩΡ5-Ε03) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Μεταφραστής (με γνώση της αραβικής γλώσσας)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 21344/25-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ36ΩΡ5-9ΣΜ) ΣΜΕ 4/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Παθολόγο, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρειών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2019

Σήμερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος, της υπ’ αρ. 9129/29-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΜΩΡ5-5ΧΝ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships” – «Επιχειρηματικές Συνεργασίες

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 08 Ιανουαρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 973/4-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΩ2ΩΡ5-Τ1Α) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, για την υλοποίηση του έργου «AIRTHINGS -Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2019  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 11223/4-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒΕΩΡ5-Ε03) ΣΜΕ 3/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε -15- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να

X