Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 39/2020  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες)  του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 5.106.823,83 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.332.461,55 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2020/0000000221/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4636/2019 άρθρο 122

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ, για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση έξι γηπέδων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης  για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ, για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση έξι γηπέδων στη Νέα  Παραλία Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 392.000,00€ (με ΦΠΑ) Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: 1. Της παρ. 8 (α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην ιατρική κάλυψη των θεσμοθετημένων αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2020 του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην ιατρική κάλυψη των θεσμοθετημένων αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2020, του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €). ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι προκειμένου να διαθέσει ποσό 439,84(€) που προέρχεται από έσοδα του κληροδοτήματος Ν. Κουκουφλή σε έναν (1) αριστούχο καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτη 17, Τ.Κ. 54625, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη της απευθείας

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμό για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € με το ΦΠΑ 24%. 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00

X