Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του προϋπολογισμού δαπάνης 59.412,86 € με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του π.δ. 59.412,86 € με το

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 4 ταμπλό μπασκέτας και ισάριθμων στεφανιών και διχτυών, συνολικού π.δ. 1.646,72 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 4412/2016, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ταμπλό μπασκέτας  από plexiglas  καθώς και ισάριθμων στεφανιών και διχτυών για την επισκευή των μπασκετών στο Αθλητικό Πάρκο Δελφών – Μαρτίου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού,

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο των Ρόδων (Π.Π.Α 6), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 71/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο των Ρόδων (Π.Π.Α 6), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στο Μεσογειακό Κήπο (Π.Π.Α 4), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 70/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στο Μεσογειακό Κήπο (Π.Π.Α 4), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α 7), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 72/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α 7), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία διενέργειας καθημερινών χρηματαποστολών για τις ανάγκες του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου», συνολικού π.δ. 22.543,20€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία διενέργειας καθημερινών χρηματαποστολών για τις ανάγκες του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου», συνολικού π.δ. 22.543,20€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, ως κάτωθι: Μονάδα μέτρησης: Δρομολόγιο α/α Είδος Μον. Ποσοτ. Τιμή (€) Σύνολο (€) 1

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑΤΙΝΗ» – Τ.Π, προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο26Ε /2018 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑΤΙΝΗ» – Τ.Π, προϋπολογισμού (615.000,00 €) εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Ηλεκτρολογικές Εργασίες 184.674,22 € Β)

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΑΠΘ», προϋπολογισμού (930.000,00 €) εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο25Ε /2018 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΑΠΘ», προϋπολογισμού (930.000,00 €) εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Εργασίες Υποδομής 117.788,15 € Β) Ηλεκτρολογικές

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ», προϋπολογισμού (918.000,00 €) εννιακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο24Ε /2018 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ», προϋπολογισμού (918.000,00 €) εννιακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 456.008,23

Επαναπροκήρυξη της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με

X