Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσίας 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης. του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 14 / 2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝ.Σ.) στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του Δήμου. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.445,20 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων και στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων (hardware) για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πόλιτών (Κ.Ε.Π.) για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικής π.δ. 11.445,20 € με

Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών για τη διενέργεια εκλογών 2019.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στη στήλη  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών , σε όσα είδη αναφέρεται η λέξη (ΔΕΙΓΜΑ), οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για την παραλαβή δειγμάτων των εν λόγω ειδών, στο Περίπτερο 5 της Δ.Ε.Θ.  κατά τις ώρες 07.00-13.00 (αρμόδιος υπάλληλος Δήμου Θεσσαλονίκης στι περίπτερο 5 της  Δ.Ε.Θ.,  κ. Νίκος Θέμελης)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.779,31€ με Φ.Π.Α…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 15.779,31€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 18/04/2019 ημέρα Πέμπτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών για τη διενέργεια εκλογών 2019, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.668,13 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών για τη διενέργεια εκλογών 2019. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια εργαλείων σιδηρικών» για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 23.668,13 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων του προγράμματος REACT που χρηματοδοτείται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, προϋπολογισμού δαπάνης 47.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας επισκευής διαμερισμάτων του προγράμματος REACT που χρηματοδοτείται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για την στέγαση προσφύγων στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.386,19 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 3.386,19 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού Α3, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.998,92 € με Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού Α3 O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού Α3 για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 14.998,92 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των

X