Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 28Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79362), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή -συντήρηση- αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 810.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα 2019) στις Γ΄,Δ΄,Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα 2019) στις Γ΄,Δ΄,Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διοργάνωση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019) στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 3Ε/2019 (συστημικός αριθμός 79790) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ΄ και Ε΄ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π.»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ» Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 29Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79580) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ» Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στη φανερή – προφορική – μειοδοτική δημοπρασία για την «μίσθωση ακινήτου για πέντε (5) χρόνια για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝ.Σ.) στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του Δήμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 06 / 2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια  ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝ.Σ.) στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του Δήμου. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου, μεταξύ

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 8 /2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, εμβαδού κτίσματος 170 τμ και ανοιχτής βεράντας επιφάνειας 55 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 28/2/2019

Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου (Π.Π.Α 1) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 7 /2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου (Π.Π.Α 1) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης εμβαδού 103,18 τμ . Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 27/2/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στο γραφείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),USB TOKEN. για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),USB TOKEN. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των Νόμων (Ν.3979/2011,ΠΔ150/2001, Ν.4155/2013 Ν.4205/2013 και την Απόφαση Π12390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677)» Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για

X