«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.»

«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.» Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη διαδικασία νέας δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 28 / 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6)  χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια λιπαντικών και αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 74.125,96 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια λιπαντικών και αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου

Επικαιροποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης

        Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ ΚΔΒΜ Θεσσαλονίκη / 17 Ιουλίου 2020 Θέμα : Επικαιροποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1744/16-07-2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ.ιε του Ν3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση) Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 28 / 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Γκύζη – Ν. Ζέρβα –

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του γυμναστηρίου της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 29 / 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και συνέχιση λειτουργίας του γυμναστηρίου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Κλεάνθους – Παπάφη – Κανάρη – Απόλλωνος –

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια μεταχειρισμένων ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια μεταχειρισμένων ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων» Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη: – το άρθρο εικοστό ένατο παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/01.05.2020 τεύχος A’), όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν.4690/20 άρθρο 25 (ΦΕΚ 104/30.05.2020 τεύχος Α’), – την προγραμματική σύμβαση με τον Ο.Α.Σ.Θ., που εγκρίθηκε με την 301-10/5/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου –

Ζέρβας προς Ιμάμογλου: «Διαφυλάξτε τον χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως μνημείου»

Κάλεσμα στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου να ενεργήσει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως μουσείου απευθύνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Σε προσωπική επιστολή του προς τον ομόλογό του της Κωνσταντινούπολης, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε

Σε νέο ιδιόκτητο κτίριο το Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σε νέο ιδιόκτητο χώρο στεγάζεται πλέον το Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις περίπου 3.000 εγγεγραμμένων πολιτών που εξυπηρετούνται μέσα από τη συγκεκριμένη δομή. Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου, επί της οδού Ειρήνης 2-4, όπου λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα, έγιναν σήμερα το πρωί από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο

X