Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογισμού δαπάνης  29.184,69  € (συμπ. ΦΠΑ 6%,13%

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας (επαναληπτική) Νο 23/2020, για τη μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης αιθουσών, για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής στα νηπιαγωγεία του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Νο 23/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει χώρους ως αίθουσες για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής στα νηπιαγωγεία χωρικής αρμοδιότητάς του. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης. Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει βρίσκονται

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας Νο 22/2020, για τη μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 22/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης και κατά προτίμηση σε κοντινή απόσταση από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ήτοι το κτίριο

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 277.859,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 277.859,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κ. Ζέρβας για υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις : «Καμία ανοχή σε τέτοια ζητήματα. Θέτουμε σε αργία τον υπάλληλο»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας αποφάσισε άμεσα την επιβολή του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στον Δημοτικό Υπάλληλο που συνελήφθη να διαπράττει κλοπές αυτοκινήτων και έδωσε εντολή να ακολουθήσει η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για θέση του υπαλλήλου σε αργία. Ο Κ. Ζέρβας σχετικά με το ζήτημα δήλωσε ότι «δεν επιδεικνύουμε καμία ανοχή σε τέτοια

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων -4- μηνών

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 397/2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκρίνεται η  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων -4- μηνών ως εξής: 1. Οκτώ (8) ΔΕ οδηγοί κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ’ και Ε’ κατηγορίας 2. Τέσσερις (4) ΔΕ χειριστές σαρώθρων και φορτωτών ως εξής: ι. Δύο  (2)

Ανακοίνωση Δήμου Θεσσαλονίκης

Εκπροσώπηση υπαλλήλων και αιρετών των  Ο.Τ.Α από δικηγόρο της επιλογής τους  Η ικανοποίηση ενός κοινού πάγιου αιτήματος των υπαλλήλων και των αιρετών των Ο.Τ.Α και του δικηγορικού σώματος,  σχετικά με τη νομική υποστήριξη τους σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Τ.Π.»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Κ. Ζέρβας για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη : «Επιβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για την επιτάχυνση των διαδικασιών»

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2020 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών των εταιρειών που έχουν αναλάβει το project management του έργου ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβα και του τεχνικού του συμβούλου Δ. Μήτρου. Ο Κ. Ζέρβας επανεπιβεβαίωσε το αμείωτο ενδιαφέρον του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1011/11-05-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου (Staff) με  Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020», Η  χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά στο χρονικό διάστημα από

X