Επαναληπτικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109 1Β) την 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 67.650,00 €

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 67.650,00 € για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 3, 10, 30, 31, 45, 66, 74, 85, 96, 103, 116-118, 123, 124, 126-130, 132-136, 144, 148, 149, 181, 183, 188, 190, 196, 198, 199, 216, 218, 228, 230-232, 234, 241, 254, 263-266, 270, 273, 276, 277, 282-294, 298, 303-306, 308, 312, 316, 320-322, 362, 368, 371-373 π.δ. 9.283,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 21-11-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης γάλακτος λευκού, φρέσκου, αγελαδινού και παστεριωμένου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 189.300 λίτρα γάλακτος λευκού, φρέσκου, αγελαδινού και παστεριωμένου, με 3,5% λιπαρά κατ’ ελάχιστον, σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου και 2.160 λίτρα σε συσκευασίες των δέκα (10) λίτρων, (συνολική ποσότητα 191.460 λίτρα) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 205.410,27 € με το Φ.Π.Α.13%, (181.779,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών του προσώπων, καθώς και για τη σίτιση των νηπίων που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς των νομικών προσώπων και από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 44.944,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.15 π.μ.

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 2.999,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45.

Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 71.586,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εργασίες συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στις εργασίες συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Δ. 15.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διάστημα 2013-2014» της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109 1Β) την 19 /11/2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00΄π.μ. και ώρα λήξης 10.15΄ π.μ.

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

X