Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προμήθεια φρέσκου,παστεριωμένου γάλακτος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου, λευκού, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% λιπαρά κατ’ ελάχιστον, και γάλακτος συμπυκνωμένου (εβαπορέ), για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών του προσώπων, καθώς και για τη σίτιση των νηπίων που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς των νομικών προσώπων του δήμου Θεσσαλονίκης και από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ύστερα από τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης, ποσού 591.567,26€.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (προληπτική και επανορθωτική συντήρηση) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (προληπτική και επανορθωτική συντήρηση) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ του για τριάντα έξι (36) μήνες π.δ. 21.697,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 27-11-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων,λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 323.984,46 € (επαναληπτικός διαγωνισμός).

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109 1Β) την 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 67.650,00 €

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 67.650,00 € για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 3, 10, 30, 31, 45, 66, 74, 85, 96, 103, 116-118, 123, 124, 126-130, 132-136, 144, 148, 149, 181, 183, 188, 190, 196, 198, 199, 216, 218, 228, 230-232, 234, 241, 254, 263-266, 270, 273, 276, 277, 282-294, 298, 303-306, 308, 312, 316, 320-322, 362, 368, 371-373 π.δ. 9.283,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 21-11-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης γάλακτος λευκού, φρέσκου, αγελαδινού και παστεριωμένου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 189.300 λίτρα γάλακτος λευκού, φρέσκου, αγελαδινού και παστεριωμένου, με 3,5% λιπαρά κατ’ ελάχιστον, σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου και 2.160 λίτρα σε συσκευασίες των δέκα (10) λίτρων, (συνολική ποσότητα 191.460 λίτρα) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 205.410,27 € με το Φ.Π.Α.13%, (181.779,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών του προσώπων, καθώς και για τη σίτιση των νηπίων που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς των νομικών προσώπων και από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

X