Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών του Εργαστηρίου Μέτρησης Παραμέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης” π.δ. 4.000,00 €

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών του Εργαστηρίου Μέτρησης Παραμέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης” του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 4.000,00 € με το ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, αναλωσίμων και λοιπών υλικών γραφείου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00€ με το Φ.Π.Α. 24%

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, αναλωσίμων και λοιπών υλικών γραφείου, για το πρόγραμμα “REACT” της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο αναφορικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προϋπολογισμού δαπάνης 2.640,00€ με το Φ.Π.Α.

Συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων σε σεμινάριο αναφορικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.640,00€ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.005,39€ με το Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, για το πρόγραμμα “REACT” της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθεια συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.499,97€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας, για το πρόγραμμα με τίτλο “REACT” ΤΗς Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.για τους πρόσφυγες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της προμήθειας Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, προϋπολογισμού δαπάνης 7.849,20€ με το Φ.Π.Α. 24%

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “REACT” της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: «Είδη Σημαιοστολισμού και Φωταγωγήσεων» π.δ. 246.413,42 €

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: «Είδη Σημαιοστολισμού και Φωταγωγήσεων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2016-2017, προϋπολογισμού δαπάνης 246.413,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ανάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου, προϋπολογισμού δαπάνης 26.164,00 € με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου, προϋπολογισμού δαπάνης 26.164,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με σφραγισμένες προσφορέ̋ς και κριτήριο κατακύρωση̋ς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, όπως αναφέρονται ειδικότερα στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό.

57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

festival

To 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πιστό στο καθιερωμένο του ραντεβού με τους θεατές, θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016. Η μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά φέρνει στη Θεσσαλονίκη τις καλύτερες ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, κινηματογραφικές εκπλήξεις, σημαντικούς προσκεκλημένους, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις.

Tα 51α Δημήτρια είναι εδώ

yoko-ono-2

Ζήστε το! Εμπειρία, καλές τέχνες και τεχνολογία, με φόντο τους δρόμους, τις λέξεις, τις εικόνες, τα σώματα, τα κτίρια και τα σημεία εκείνα του αστικού χάρτη, όπου θα παραχθούν ενέργεια και επικοινωνία, θα ανοίξουν συναρπαστικοί ορίζοντες και θα καταγραφούν «στιγμές» μέσα από πολλαπλές αφηγήσεις και ποικιλία απόψεων.

X