Διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Κατασκευή Περιφράξεων Δημοτικών Οικοπέδων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Κατασκευή Περιφράξεων Δημοτικών Οικοπέδων» Π.Δ. 14.052,75 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης π.δ. 9.600€ με Φ.Π.Α. 23%

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης» π. δ. 12.233,35 € με Φ.Π.Α.,

Απ’ ευθείας ανάθεση για τη συντήρηση έως 110 καυστήρων στα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για τη συντήρηση έως 110 καυστήρων στα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω του επείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 9.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ματαίωση διαγωνισμού: Ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 19-10-201 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.-11:30 π.μ για την ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης π.δ. 9.600€ με Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης ματαιώνεται.

Έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση δίγλωσσου τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης π.δ. 9.600 € με Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών, π.δ. 17.011,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

X