Ανακοίνωση της Διοίκησης

Η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε όχημα υπαλλήλου του τουρκικού προξενείου και σε όχημα Τούρκου υπαλλήλου της Παρευξείνιας Τράπεζας, που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημίες σε παρακείμενα ΙΧ. Τέτοιου είδους ενέργειες, που προέρχονται από ακραία και ανεγκέφαλα στοιχεία, δεν έχουν θέση σε μία δημοκρατική κοινωνία.

DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το Discover EU? Γιατί η πρωτοβουλία προσφέρεται μόνο σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών; Γιατί δεν προσφέρετε αυτή η ευκαιρία σε όλους τους 18χρονους; Αυτές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρειτε στο DiscoverEU-erotiseis_apantiseis  

Συνέντευξη Τύπου – Παρουσίαση προγράμματος «Δωμάτιο της Γειτονιάς»

Το πρόγραμμα «Δωμάτιο της Γειτονιάς» παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, στον έναν από τους τρεις δημοτικούς χώρους όπου θα λειτουργήσει, στο κτήριο των πρώην δημοτικών στάβλων Παπάφη. Τα «Δωμάτια της Γειτονιάς» που υλοποιούνται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) ΠΕΡΑ και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου» με προϋπολογισμό δαπάνης τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4 Ε / 2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου», προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:«Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης»

Η Διεύθυνση Κατασκευών και συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών

TRAD19: Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για μεταφραστικές υπηρεσίες. Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης θα βρίσκονται στην Αθήνα για να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση υποβολής

Ενημερωτική εκδήλωση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, στις 10.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ολοκληρωμένη παρουσίαση περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας με πρωτοβουλία των υπηρεσιών του Δήμου και του αναδόχου του έργου για την ενημέρωση των αιρετών, καθώς και των υπαλλήλων χρηστών του

Εκσυγχρονισμός φωτισμού σε οδούς του ιστορικού κέντρου

Σε εκσυγχρονισμό του φωτισμού σε οδούς του ιστορικού κέντρου, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Φωτισμού και Αναβάθμιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου με παλαιωμένο Δίκτυο Φωτισμού», προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, αρμόδιο για την εκτέλεση του έργου, έχοντας λάβει υπόψη την αναγκαιότητα

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του

14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Με 46 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, στις 16.00, η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος). Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, για

X