Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο των Εποχών (Π.Π.Α 3) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ν.   3 / 2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο των Εποχών (Π.Π.Α 3) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης εμβαδού 103,18 τμ . Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 7/2/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στο

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον ΚΧ 157 στον Κήπο του Ίσκιου, στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 4/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον ΚΧ 157 στον Κήπο του Ίσκιου, στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών την 1/2/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού

Επαναληπτική, φανερή – προφορική – πλειοδοτική δημοπρασία για την «παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 5/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο  της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, εμβαδού κτίσματος 170 τμ και ανοιχτής βεράντας επιφάνειας 55 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις

Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 2/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 31/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου

Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους 2018»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 28Ε/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους 2018», προϋπολογισμού (810.000,00 €) οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 162.369,10 € Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 318.716,92

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, πρ/σμού δαπάνης 74.396,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ενδ/κού πρ/σμού, για «την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης»,

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (θάμνοι, δένδρα και πολυετείς πόες) προϋπολογισμού δαπάνης 48.652,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Α/Α), για την Προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (θάμνοι, δένδρα και πολυετείς πόες) προϋπολογισμού δαπάνης 48.652,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με CPV: 03451000-6, σύμφωνα

X