Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ.438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας και Χρόνου Ομιλίας Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας και Χρόνου Ομιλίας Καρτοκινητής Τηλεφωνίας για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2018/0000000154/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4508/2017 άρθρο 33

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2018/0000000154/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4508/2017 άρθρο 33 – ΦΕΚ 200Α,) Προϋπολογισμού

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 715.000,00 € με Φ.Π.Α.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 9Ε Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού (715.000,00 €) επτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Εργασίες Υποδομής

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 242.479,97€ με ΦΠΑ 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

Προκήρυξη πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των τεσσάρων ανθοπωλείων που βρίσκονται στα Νέα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των τεσσάρων ανθοπωλείων που βρίσκονται στα Νέα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 21/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου, σαλονιού και WC του Δημοτικού Θεάτρου ΑΝΕΤΟΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 5 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου, σαλονιού και WC που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου ΑΝΕΤΟΝ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 21/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της

Διενέργεια προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», βάσει του Π.Δ. 116/2004 και του άρθρου 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981: «Περί της διαδικασίας και των

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 419.864,00€ με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  61/2017          Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 419.864,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv : 30233100-2, 32580000-2, 48620000-0,

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για την εσωτερική μετακόμιση της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών και τη μεταφορά του αρχείου της Διεύθυνσης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών για την εσωτερική μετακόμιση της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών και τη μεταφορά του αρχείου της Διεύθυνσης από το μισθωμένο ακίνητο

X