Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο “Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 77.419,92€ για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και λοιπών κρατήσεων, φόρων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   13/2022 «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων σε

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) αντίστοιχα στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) προύπολογισμού δαπάνης 1.949.854,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%) της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3 / 2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αυτοκόλλητων απινίδωσης ενηλίκων για απινιδωτές LIFEPAK 1000» -ΟΠΣ 5041766, ποσού 694,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αυτοκόλλητων απινίδωσης ενηλίκων για απινιδωτές LIFEPAK 1000» -ΟΠΣ 5041766. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια αυτοκόλλητων απινίδωσης ενηλίκων για απινιδωτές

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου στο 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων για την «Προμήθεια  λεπίδων αποχιονισμού και μηχανημάτων διασκορπιστών άλατος (αποσπωμένων)» προϋπολογισμού δαπάνης 81.840,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  41/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω Των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Προμήθεια  λεπίδων αποχιονισμού και μηχανημάτων διασκορπιστών άλατος (αποσπωμένων)» προϋπολογισμού δαπάνης 81.840,00 ευρώ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κάθετης στήριξης αναρριχώμενων φυτών σε δημοτικά κτίρια, αποτελούμενο από συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα (inox)»,π.δ. 47.485,80€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κάθετης στήριξης αναρριχώμενων φυτών σε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού και συμβατικού εξοπλισμού των Δημοτικών Γυμναστηρίων και των οργάνων εξωτερικών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού Π.Δ. 18.538,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού και συμβατικού εξοπλισμού των Δημοτικών Γυμναστηρίων και των οργάνων εξωτερικών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης  της Διεύθυνσης  Αθλητισμού & Εθελοντισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης Δ. Γούναρη, της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης Δ. Γούναρη, της

Προκήρυξη πρόθεσης μίσθωσης για έξι (6) χρόνια ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 2/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κεντρική

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης»,π.δ. 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης»,π.δ. 60.000,00€

X