Αναβολή συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του π.δ. 18.694,24 € με το Φ.Π.Α. 24%»

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός  για την «Προμήθεια στολών των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του π.δ. 18.694,24 € με το Φ.Π.Α. 24%», ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24-9-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ  αναβάλλεται λόγω τροποποίησης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Ο νέος

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 8, εμβαδού 16,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 47/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 8, εμβαδού 16,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 4 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 7, εμβαδού 16,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 46/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 7, εμβαδού 16,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 4 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στο

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 9, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 48/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 9, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 5 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 6, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 45/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 6, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 4 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 11, εμβαδού 13,50 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 49/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 11, εμβαδού 13,50 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 5 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στο

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 5, εμβαδού 13,66 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 44/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 5, εμβαδού 13,66 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 3 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 3, εμβαδού 13,50 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 43/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 3, εμβαδού 13,50 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 3 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στο

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 13, εμβαδού 13,66 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 50/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 13, εμβαδού 13,66 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 5 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο

X