Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ Δ.Θ. »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 23Ε/2018 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ Δ.Θ. » προϋπολογισμού (847.000,00 €) οχτακοσίων σαράντα επτά χι-λιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: οικοδομικεσ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 419.666,20 € ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 83.340,35 € Σύνολο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθεια υγρών καυσίμων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ», προϋπολογισμού δαπάνης 28.272.00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθεια υγρών καυσίμων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθεια υγρών καυσίμων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α-ΟΥΔ1), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 69/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α-ΟΥΔ1), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 30 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του δημοτικού Θεάτρου Κήπου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του δημοτικού Θεάτρου Κήπου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 68 /2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, εμβαδού κτίσματος 170 τμ και ανοιχτής βεράντας επιφάνειας 55 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 29/11/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη διενέργεια Προμήθειας δυο (2) αυτόματων ρολών (μεταλλικές γκαραζόπορτες) για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης επίτης Οδού Ειρήνης 2-4 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη διενέργεια Προμήθειας δυο (2) αυτόματων ρολών (μεταλλικές γκαραζόπορτες) για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης επίτης Οδού Ειρήνης 2-4 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διενέργεια Προμήθειας δύο (2) αυτόματων ρολών (μεταλλικές

Επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018 (β΄ εξάμηνο) και 2019, προϋπολογισμού δαπάνης 83.650,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, μόνο ως προς τα τμήματα 6, 7, 10 και 11 π.δ. 30.767,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τους ίδιους όρους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018 (β΄ εξάμηνο) και 2019, προϋπολογισμού δαπάνης 83.650,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, μόνο ως προς τα τμήματα 6, 7, 10 και 11 π.δ. 30.767,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τους ίδιους όρους». Αριθ. Διακήρυξης:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των εργοδιαδρόμων των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.472,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των εργοδιαδρόμων των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 4412/2016, για την προμήθεια προϊόντων λίπανσης (σπρέι βαζελίνης) για τη λίπανση του δαπέδου των

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, του Τμήματος Αλσών – Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 21.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Α/Α), για την προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, του Τμήματος Αλσών – Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 5.889.767,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και  24%).

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 53/2018             Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 5.889.767,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και  24%). Αναθέτουσα Αρχή :

X