Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 20/16-7-2020 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Συντήρηση – Καθαρισμός του Δικτύου Όμβριων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 312.325,00 € με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 20/16-7-2020 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Συντήρηση – Καθαρισμός του Δικτύου Όμβριων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 312.325,00 € με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες κηποτεχνίας, εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης αρδευτικών δικτύων και φυτικού υλικού – αναβάθμισης & ανάδειξης των χώρων πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας) – προϋπολογισμού 1.380.000,02€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 46.169,23€ (με Φ.Π.Α. 24%)»

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες κηποτεχνίας, εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης αρδευτικών δικτύων και φυτικού υλικού – αναβάθμισης & ανάδειξης των χώρων πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας) – προϋπολογισμού 1.380.000,02€ (με Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α2/2020 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης, Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των : 1) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριμμάτων, 2) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων και 3)Αποβλήτων EPS (φελιζόλ) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 658.251,52€ με Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α2/2020  Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης, Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των : 1) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριμμάτων, 2) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων και 3)Αποβλήτων EPS (φελιζόλ) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 658.251,52€ με Φ.Π.Α. Τα σχόλια για

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 6/26-05-2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη προϋπολογισμού δαπάνης 205.507,68€».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 6/26-05-2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη π.δ. 205.507,68€». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια Διαβούλευση για την υπ’ αριθμ. 9/18-06-2020 μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 60.990,64€ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% για ένα (1) έτος

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του

Πρόσκληση για τη Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2020 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α)» προϋπολογισμού 112.906,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.»

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 2/2020 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση στο Ν. Θεσσαλονίκης, ή Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%) για το έτος 2020.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου των ετών 2021-2022», π.δ. 8.521,28 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (6.872,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου των ετών 2021-2022», π.δ. 8.521,28 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (6.872,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Συντήρηση – επισκευή (επιδιόρθωση βλαβών) και πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, προϋπολογισμού δαπάνης 82.757,60€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Συντήρηση – επισκευή (επιδιόρθωση βλαβών) και πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων (αναλυτές ελέγχου αέριας ρύπανσης, μετεωρολογικά αισθητήρια, μηχανογραφική υποδομή, ροόμετρα, όργανα, φιάλες, ηχόμετρα, βαθμονομητές και του βοηθητικού εξοπλισμού)», για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 82.757,60€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) με υπ’ αριθμ. πρωτ.: 805/2020 του ΝΠΔΔ – Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) με υπ’ αριθμ. πρωτ.: 805/2020 του ΝΠΔΔ – Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης»», προϋπολογισμού δαπάνης 73.356,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

X