Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση, προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%).

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων  και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης,  για  την  αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση είτε στο Ν. Θεσσαλονίκης, η Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας π.δ.  29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου π.δ. 67.971,25€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%).

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου π.δ. 67.971,25€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου»

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, για την ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες ή πρόσφυγες π.δ. 59.991,20€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, για την ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες ή πρόσφυγες π.δ. 59.991,20€ (με Φ.Π.Α. 24%) Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης αναφορικά με την προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και β) φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων, plotter και χαρτοταινίας μηχανήματος προτεραιότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου π.δ. 277.999,10€ με το Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης αναφορικά με την προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και β) φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων, plotter και χαρτοταινίας μηχανήματος προτεραιότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου π.δ. 277.999,10€ με το Φ.Π.Α. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 29/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την «Προμήθεια φορτηγών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 3.488.120,00€ με ΦΠΑ 24%.».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 29/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 3.488.120,00€ με ΦΠΑ 24%.». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση για ‘’Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου και διενέργειας χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων), ετών 2018-2020’’

Δημόσια Διαβούλευση για ‘’Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου και διενέργειας χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων), ετών 2018-2020’’. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2017 Μελέτης του  Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2017 Μελέτης του  Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 242.479,97€ με ΦΠΑ 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 6/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια σαρώθρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 6/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια σαρώθρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 2.802.400,00€ με ΦΠΑ 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

X