Δημόσια Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την “ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης

Δημόσια Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την “ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης π.δ. 50.158,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.4/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με τις εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 744.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.4/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, αναφορικά με τις εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 744.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2019 Μελέτης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για την υλοποίηση της «Υποστήριξης διοργάνωσης Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 2019-2021», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2019 Μελέτης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για την υλοποίηση της «Υποστήριξης διοργάνωσης Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 2019-2021», π.δ.74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. : 435.860,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. : 435.860,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2019 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κήπων  της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2019 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κήπων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.       Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή  «Καταχώρηση σχολίου» και

Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης

Δημόσια Διαβούλευση την Τεχνική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης.  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 123.522,60€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 123.522,60€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης (Τεχνικής Περιγραφής / Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) για την προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), π.δ. 75.751,60 €

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης (Τεχνικής Περιγραφής / Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) για την προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), π.δ. 75.751,60 € Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ ΔΚΣ 32/2018 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 549.661,00 € με Φ.Π.Α 24% (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Δημόσια Διαβούλευση  της υπ’ αριθμ ΔΚΣ 32/2018 Μελέτης  της  Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του  Δήμου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 549.661,00 € με Φ.Π.Α 24% (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

X