Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29»

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29», προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (184.856,93 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο5Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια γυναικολογικού και οδοντιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.255,26 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια γυναικολογικού και οδοντιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια γυναικολογικού και οδοντιατρικού υλικού» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας υγείας, συνολικού π.δ. 36.255,26 € με Φ.Π.Α.,

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου των ετών 2019 – 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου των ετών 2019 – 2020, προϋπολογισμού δαπάνης 6.649,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». Αριθ. Διακήρυξης: 12/2019 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 73126 Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού) Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (408.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο6 / 2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (408.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 14ο/73o Νηπιαγωγείο – 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 14ο/73o Νηπιαγωγείο – 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο7Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας με τροποποίηση των όρων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 25/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία με τροποποίηση των όρων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, εμβαδού κτίσματος 170 τμ και ανοιχτής βεράντας επιφάνειας 55 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου» με προϋπολογισμό δαπάνης τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4 Ε / 2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου», προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:«Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης»

Η Διεύθυνση Κατασκευών και συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες: «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένων: κλινικής εξέτασης, αιματολογικού ελέγχου, τεστ λεϊσμανίασης, εμβολιασμών, ένδο και έξω αποπαρασίτωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, συμπλήρωσης φόρμας με τα στοιχεία του ζώου, μετεγχειριτική νοσηλεία) και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκύλο – γάτα) στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 54.999,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/),  για τις υπηρεσίες: «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένων: κλινικής εξέτασης, αιματολογικού ελέγχου, τεστ λεϊσμανίασης, εμβολιασμών, ένδο και έξω αποπαρασίτωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, συμπλήρωσης

X