Ενέργειες προώθησης της ηλεκτροκίνησης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού του σχεδιασμού και της στρατηγικής αστικής ανθεκτικότητας που έχει εκπονήσει, προχώρησε στην υπογραφή τριών συμβάσεων για την προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα, ο Δήμος θα προμηθευτεί δύο (2) ηλεκτροκίνητα επιβατηγά οχήματα, συνολικής αξίας 63.488,00 €, τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και

Ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2050 CliMobCity)

Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν φιλόδοξους, μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση των εκπομπών του CO2, που οφείλονται στην κινητικότητα. Το έργο “2050 CliMobCity” σημειώνει πρόοδο, εξετάζοντας ποια πακέτα μέτρων (πολιτικές επιλογές) μπορούν να μειώσουν επαρκώς τις εκπομπές του άνθρακα, με ένα αποδοτικό χωρικά τρόπο. Η Θεσσαλονίκη ως μία από τις πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, μαζί με τις Αλμερία

Διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου MOMENTUM

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility), το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με σύγχρονα θέματα κινητικότητας. Το σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται στις 4/3/2021 και η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και το πώς μπορείτε να

MOMENTUM – 4th Consortium Meeting

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα). Ο στόχος του MOMENTUM είναι να αναπτύξει μια σειρά από μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, κυκλοφοριακά μοντέλα και εργαλεία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων τα οποία θα έχουν ενσωματωμένες τις νέες λύσεις βιώσιμης

Δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με κεντρικό σκοπό την επιστημονική συζήτηση για την ανάδειξη του προβλήματος της Αστικής Θερμικής Νησίδας και των επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία, διοργανώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 το Δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου «LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of

Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου CUTLER

CUTLER: διαδικτυακά σεμινάρια για τη χάραξη πολιτικής βάσει δεδομένων στις τοπικές δημόσιες διοικήσεις Μια σειρά 8 εβδομαδιαίων διαδικτυακών σεμιναρίων από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2020 Τα διαδικτυακά σεμινάρια του έργου CUTLER στοχεύουν στην κάλυψη θεωρητικών και πρακτικών πτυχών βάσει δεδομένων στην χάραξη πολιτικής στις δημόσιες διοικήσεις, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως: Διαχείριση νομικών και

Πρόσκληση για το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του έργου LIFE ASTI

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως εταίρος του έργου «LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies», σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του έργου, με θέμα «Urban Heat Island and Heat Resilience: Networking for Future Strategy», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις

Ανακοίνωση σχετικά με τη διοργάνωση Hackathon στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου CUTLER

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Θεσσαλονίκη είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο CUTLER (Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και φορείς του δημοσίου, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την

POP MACHINA

Στοιχεία του έργου Πρόγραμμα: HORIZON 2020 Τίτλος Πράξης: Συλλογική δημιουργία για την κυκλική οικονομία: Μια προσέγγιση με επίκεντρο την κοινότητα χρηστών. Title in English: Collaborative production for the circular economy: A community approach. Σύντομος τίτλος: POP MACHINA Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11,046,105.00 € Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 361.500,00 € Ημερομηνία έναρξης:  1/7/2019 Ημερομηνία λήξης (1ης φάσης): 30/6/2023

Διάθεση εφαρμογών, για έξυπνες συσκευές, που αφορούν την πρόγνωση της Αστικής Θερμικής Νησίδας για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω του ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI

Ανακοίνωση – Δελτίο τύπου του ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI O Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από Ελλάδα και Ιταλία, το έργο «Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI» (Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με

X