Ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2050 CliMobCity)

Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν φιλόδοξους, μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση των εκπομπών του CO2, που οφείλονται στην κινητικότητα. Το έργο “2050 CliMobCity” σημειώνει πρόοδο, εξετάζοντας ποια πακέτα μέτρων (πολιτικές επιλογές) μπορούν να μειώσουν επαρκώς τις εκπομπές του άνθρακα, με ένα αποδοτικό χωρικά τρόπο. Η Θεσσαλονίκη ως μία από τις πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, μαζί με τις Αλμερία

Διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου MOMENTUM

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility), το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με σύγχρονα θέματα κινητικότητας. Το σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται στις 4/3/2021 και η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και το πώς μπορείτε να

«Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των βυζαντινών τειχών (Οδός Επταπυργίου)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των βυζαντινών τειχών (Οδός Επταπυργίου)» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων-ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5062208 και συνολική δημόσια δαπάνη 687.177,75 €.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση της ζώνης πρασίνου των Τειχών από την οδό

Med Pearls: 4 Trainings on Product Creation & Commercialization of Slow Tourism Products in Greece

Dates: 24th and 25th of February 2021 The Municipality of Thessaloniki invites you to the live training sessions on ‘’Product Creation & Commercialization of Slow Tourism Products’’ in the frame of ENI CBC MED, ‘MedPearls’ Project. The trainings will be held online for local DMCs, travel agencies, ICT enterprises and private entities from the whole touristic

Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» Τίτλος Πράξης: Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης (Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Θεσσαλονίκης) Προϋπολογισμός: 74.400,00 € Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου: 74.400,00 € Ίδιοι πόροι ΔΘ: – Ημερομηνία έναρξης: 23/12/2020 Ημερομηνία λήξης:   Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

MOMENTUM – 4th Consortium Meeting

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο MOMENTUM (Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα). Ο στόχος του MOMENTUM είναι να αναπτύξει μια σειρά από μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, κυκλοφοριακά μοντέλα και εργαλεία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων τα οποία θα έχουν ενσωματωμένες τις νέες λύσεις βιώσιμης

Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών

Πρόγραμμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Τίτλος Πράξης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ στην οδό Σκεπαστού 10 Σύντομος τίτλος: Κτίριο Σκεπαστού Συνολικός προϋπολογισμός: 37.690,85 €, Προϋπολογισμός ΔΘ: 37.690,85 € Ημερομηνία έναρξης: 1/11/2020 Ημερομηνία λήξης: 1/11/2021 Χρηματοδότηση: Πράσινο

Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου

Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» Τίτλος Πράξης (Αγγλικά) : Restoration of Kriezotou Preserved School Τίτλος Πράξης : Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου Προϋπολογισμός: 2.074.633,17 € Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου: 2.008.501 € Ίδιοι πόροι ΔΘ: 66.132,17 € Ημερομηνία έναρξης: 21/10/2020 Ημερομηνία λήξης: 21/10/2022 Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της μορφής

LIFE-IP CEI-Greece

Πρόγραμμα: Life Integrated Project (Ολοκληρωμένα Προγράμματα LIFE). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε στην σελίδα https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm Τίτλος Πράξης (EN): Circular Economy Implementation in Greece Τίτλος Πράξης (EL): Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα Σύντομος τίτλος: LIFE-IP CEI-Greece Συνολικός προϋπολογισμός: 15.933.910,00 € Προϋπολογισμός ΔΘ: 900.000,00 € Ημερομηνία έναρξης:

Δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με κεντρικό σκοπό την επιστημονική συζήτηση για την ανάδειξη του προβλήματος της Αστικής Θερμικής Νησίδας και των επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία, διοργανώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 το Δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου «LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of

X