Απομάκρυνση κτισμάτων από το κοιμητήριο “Αγ. Παύλου – Μαλακοπής”

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων ανακοινώνεται ότι στις 11-09-2017 θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση όλων των κτισμάτων που βρίσκονται επί του χωνευτηρίου του Κοιμητηρίου “ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ”, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 77002/1620//2017 πράξης απομάκρυνσης, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 4/9/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Απ. Παύλου (Συνεργείο πεζοδρόμων) Συντηρήσεις οδοστρωμάτων: Δορυλαίου 74 Επιδαύρου 41 Επιδαύρου – Χανδρινου

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 31/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Λεωφ. Στρατού (Αρχαιολογικό Μουσείο) Συντηρήσεις οδοστρωμάτων: Αμμοχώστου 77 Αμφιπόλεως 17 Αν. Θράκης με

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 30/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Βαλτετσίου – Παπάφη (Επισκευή Δενδροδόχων) Λεωφ. Στρατού (Αρχαιολογικό Μουσείο) (Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων)

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 29/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Βαλτετσίου – Παπάφη (Επισκευή Δενδροδόχων) Λ. Στρατού (Αρχαιολογικό Μουσείο) (Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων)

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 28/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Βαλτετσίου – Παπάφη (Επισκευή Δενδροδόχων) Λ. Στρατού (Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων) Συντηρήσεις οδοστρωμάτων:

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 25/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Βαλτετσίου – Παπάφη (Επισκευή Δενδροδόχων) Τσιμισκή (Επαγγελματικό Επιμελητήριο) Συντηρήσεις οδοστρωμάτων: Π. Συνδίκα 18

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 24/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Βαλτετσίου – Παπάφη (Επισκευή Δενδροδόχων) Αγ. Δημητρίου 122 (Επισκευή ράμπας αναπήρων και πλακών

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης μας.

Εκτελούμενες εργασίες σε οδούς της πόλης στις 21/08/2017 από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται εργασίες στις παρακάτω οδούς: Α. Συνεργείο Επισκευών και Κατασκευών Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων Εργασίες επισκευών και κατασκευών πεζοδρομίων: Τσιμισκή (Εμπορικό Επιμελητήριο) Μητροπόλεως – Αριστοτέλους Συντηρήσεις οδοστρωμάτων: Παπανδρέου – Σοφούλη (Φρεάτιο) Προοδικου

X