Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος Σε δημότες της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε : τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συλλόγους & φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε : τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

X