Εκπαίδευση Προσωπικού Δομών Αστέγων

Ο Δήμος Θεσσαλονικής  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομές Αστέγων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001616, με την χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», λειτουργεί της Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο Αστέγων), με στόχο την παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων καθώς

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιουνίου 2017, καθίστανται αυτοδίκαια ωφελούμενοι του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τους παρακάτω τρόπους: Απευθείας από τους δικαιούχους ΚΕΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης και με επιλογή στο

X