Αναμόρφωση προϋπολογισμών κληροδοτημάτων έτους 2017

 ΑΔΣ 750/2017, Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος Πιτσιρώνη ΑΔΣ 751/2017, Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος Καραγιάννη ΑΔΣ 911/2017, Διορθωτική της 751/2017 & ΑΔΣ 752/2017, Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος Κουκουφλή, Νανόπουλου, Βαφόπουλου ΑΔΣ 912/2017, Διορθωτική της 752/2017, σύμφωνα με το Ν.4182/2013, άρ.59, παρ.2. ΑΔΣ 753/2017, Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος Μυσιρλή

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 18/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ : 59ο Δημοτικό Σχολείο 26ο Γυμνάσιο – 32ο Γυμνάσιο – 23ο Εν. Λύκειο 14ο Γεν. Λύκειο – Γυμνάσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο 17ο

Εκπαίδευση Προσωπικού Δομών Αστέγων

Ο Δήμος Θεσσαλονικής  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομές Αστέγων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001616, με την χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», λειτουργεί της Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο Αστέγων), με στόχο την παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων καθώς

X