Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. 2906/25-11-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2906/25-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Για να κατεβάσετε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αρ. 2906/25-11-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., πατήστε εδώ

Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, πρόκειται να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας .

    Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, πρόκειται να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022  και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας . Επεκτείνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια προστασίας των αστέγων συμπολιτών μας από το ψύχος, θα λειτουργήσει για όσο διάστημα διαρκέσουν οι άσχημες καιρικές συνθήκες το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, καθώς και το Υπνωτήριο Αστέγων που στεγάζονται στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 5- πρώην 13, με διευρυμένο ωράριο. Σε όσους καταφύγουν στις δομές θα παρέχεται  δυνατότητα ύπνου, φαγητού,

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Για να κατεβάσετε την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε την 955/13-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την αποδοχή της δωρεάς Καραμανλίδη, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ενημερώνουν τους δημότες για τη «Διατροφή και Υγεία». Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την υγιεινή διατροφή, – Εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές για ενήλικες, παιδιά, εγκύους. – Εκτίμηση χοληστερίνης και διατροφικές συστάσεις. – Συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή με βάση τη διατροφική πυραμίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η δράση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας αφορά ωφελούμενους μετανάστες ή πρόσφυγες και περιλαμβάνει τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των ωφελούμενων, την υλοποίηση των μαθημάτων και την πιστοποίηση. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι η κατάκτηση των γνώσεων για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας και η πιστοποίησή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια προστασίας των αστέγων συμπολιτών μας από το ψύχος, θα λειτουργήσει για όσο διάστημα διαρκέσουν οι άσχημες καιρικές συνθήκες το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, καθώς και το Υπνωτήριο Αστέγων που στεγάζονται στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 5- πρώην 13, με διευρυμένο ωράριο. Σε όσους καταφύγουν στις δομές θα παρέχεται  δυνατότητα ύπνου, φαγητού,

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Για να κατεβάσετε την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, πατήστε εδώ.

‘Εγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων «ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ», «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», «ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ», «ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ», «ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ» και «ΜΥΣΙΡΛΗ», έτους 2022.

‘Εγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων «ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ», «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», «ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ», «ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ», «ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ» και «ΜΥΣΙΡΛΗ», έτους 2022. Για να κατεβάσετε την υπ΄αρ. 586/2021 ΑΔΣ, πατήστε εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί μαθήματα ελληνομάθειας για μετανάστες και πρόσφυγες. Η δράση είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται  στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού», της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία με Κωδικό ΟΠΣ 5002722.

X