Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2019 μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Κήπων  της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2019 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κήπων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.       Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή  «Καταχώρηση σχολίου» και

Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης

Δημόσια Διαβούλευση την Τεχνική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης.  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 168.950,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 123.522,60€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 123.522,60€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης (Τεχνικής Περιγραφής / Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) για την προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), π.δ. 75.751,60 €

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης (Τεχνικής Περιγραφής / Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) για την προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), π.δ. 75.751,60 € Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ ΔΚΣ 32/2018 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 549.661,00 € με Φ.Π.Α 24% (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Δημόσια Διαβούλευση  της υπ’ αριθμ ΔΚΣ 32/2018 Μελέτης  της  Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του  Δήμου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 549.661,00 € με Φ.Π.Α 24% (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

Εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, με έναρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου τον Αύγουστο του 2019, π.δ. 914.913,38 €

Εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, με έναρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου τον Αύγουστο του 2019, π.δ. 914.913,38 € Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 19 / 2018 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 850.640,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 19 / 2018 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 850.640,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια διαβούλευση της υπ’ αριθμ. ΔΚΣ 31/18-10-2018 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση – Προδιαγραφές και Ενιαίο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια: «Οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά, για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 966.203,16 €

 Δημόσια διαβούλευση της υπ’ αριθμ. ΔΚΣ 31/18-10-2018 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση – Προδιαγραφές και Ενιαίο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για την προμήθεια: «Οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά, για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 966.203,16 € Προσκαλούμε

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5 / 2018 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου / φορτωτών για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 427.800,00€ με ΦΠΑ 24%, Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5 / 2018 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου / φορτωτών για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 427.800,00€ με ΦΠΑ 24%, Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

X