Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.18/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 299.999,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.18/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 299.999,40 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προμήθεια υποδομών τύπου “Smart Cities” για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) της περιοχής «Δημητρίου Γούναρη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προμήθεια υποδομών τύπου “Smart Cities” για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) της περιοχής «Δημητρίου Γούναρη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2021 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.148.456,15€, με Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2021 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δύο (2) έτη, π.δ. 3.148.456,15€, με Φ.Π.Α. 13% και 24%» Τα σχόλια

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 3/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 62.013,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 3/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  62.013,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/07-12-2021 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Συντήρηση – Καθαρισμός του Δικτύου Όμβριων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023» π.δ. 744.062,00 € με ΦΠΑ 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/07-12-2021 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Συντήρηση – Καθαρισμός του Δικτύου Όμβριων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023» π.δ. 744.062,00 € με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά στη «Διοργάνωση 4ήμερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά στη «Διοργάνωση 4ήμερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 20/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών-οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ έτους 2022, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 85.541,40 € με Φ.Π.Α. 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ’αριθμ. 20/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών-οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ έτους 2022, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 85.541,40

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 1/2021 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας π.δ. 1.949.852,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ’ αριθμ. 1/2021 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την “Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing), προϋπολογισμού δαπάνης 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

X