Ανακοίνωση σχετικά με τη διοργάνωση Hackathon στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου CUTLER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Θεσσαλονίκη είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο CUTLER (Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και φορείς του δημοσίου, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Τουρκία (https://www.cutler-h2020.eu/).

Δράσεις του Προγράμματος REACT για την ένταξη των παιδιών-προσφύγων στην εκπαίδευση

 O Δήμος Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα REACT, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις συνθήκες που προέκυψαν  από τον COVID-19,  έχει προβεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή επανένταξη των

Ανακοίνωση σχετικά με το έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά  την υποβολή του εντύπου προσφορών συμμετοχής στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88624 το  έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αριθμό προκήρυξης 12Ε/2020 θα επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ.Π.Δ.)ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019, για ένα (1) έτος και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους

Παραλαβή αντισηπτικών από την εταιρία Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Μεγάλη ποσότητα αντισηπτικών συνολικής αξίας 1.500€, παρέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, χορηγία της εταιρίας «Α.Ε. Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ». Συγκεκριμένα, παρελήφθησαν συνολικά 576 τεμάχια,  με σκοπό την διάθεση τους σε Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. O Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χ. Αηδονόπουλος δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία  ΤΙΤΑΝ, που με 

Διανομή στους δικαιούχους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος – συντονιστής της Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα, στο πλαίσιο της συνέχισης υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», έχει προγραμματίσει τη διανομή νωπών προϊόντων- ειδών ψυγείου (κρέας βόειο, χοιρινό, κοτόπουλο, τυρί φέτα, κασέρι) καθώς και ειδών παντοπωλείου (λάδι,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 8/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2020  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 268743/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω1Θ2ΩΡ5-Σ1Ψ) ΣΜΕ 8/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».

Παραλαβή δωρεάς της ΕΥΑΘ 1.500 βαμβακερών μασκών για μαθητές σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, παρέλαβε από τα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. δωρεά 1.500 βαμβακερών μασκών πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να τις διαθέσει σε μαθητές, σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Η παραλαβή έγινε παρουσία του Αντιπροέδρου της ΕΥΑΘ κ. Πενέλη Γρηγόρη   και εκφράσθηκαν οι θερμές ευχαριστίες του Αντιδημάρχου κ. Χ. Αηδονόπουλου  για τη

Εργασίες φυτοπροστασίας σε οδούς της πόλης μας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλσών Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων στο πλαίσιο της συντήρησης και προστασίας των δενδροστοιχιών της πόλης θα πραγματοποιήσει εργασίες φυτοπροστασίας           την Παρασκευή 18 ή την Δευτέρα 21 ή την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στις οδούς 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2376/16-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

X