Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)».

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με

Διακήρυξη μίσθωσης για τρία (3) χρόνια ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 48/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για τρία (3) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κεντρική

Προκήρυξη Επαναληπτικού Hλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π .χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα είδη 10, 12, 13, 14, 117, 152, 153, 155, 160, 164, 165, 187, 191, 192, 193 και 198 του ενδεικτικού προϋπολογισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 55.049,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Hλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις

“Πώς να κρυφτείς απ΄τα παιδιά…”

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε κληθήκαμε να αναθεωρήσουμε τις συνήθειες μας και να προσαρμοστούμε στις δυνατότητες που μας προσφέρει η νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα. Δεδομένων αυτών των συνθηκών και της επιθυμίας μας να προσφέρουμε και να στηρίξουμε τους ωφελούμενους γονείς, η ΚΕΔΗΘ θα λειτουργήσει μέσω skype υπηρεσία λογοθεραπευτικής υποστήριξης, ώστε να συμβάλλει στη διαχείριση τυχόν δυσκολιών (μαθησιακών, εκφραστικών, επικοινωνιακών) που

Τηλεσυμβουλευτική υποστήριξη

Η ΚΕΔΗΘ, στα πλαίσια της προσπάθειας να στηρίξει τους ωφελούμενους γονείς και τα παιδιά των Κ.Δ.Α.Π. πρόκειται να επαναλειτουργήσει την υπηρεσία της τηλεσυμβουλευτικής υποστήριξης για τους γονείς και τα παιδιά των ΚΔΑΠ τηλεφωνικά και διαδικτυακά. Σε πλήρη εναρμόνιση με τα νέα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του covid-19, το προσωπικό των ΚΔΑΠ, η ψυχολόγος και η

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 54 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στις 18.00, η 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,

ΚΕΔΗΘ-Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα «CyberOps Associate»

“Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μετά το πολύ έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα “IT Essentials” ξεκινά και το δεύτερο ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Kedith Cisco Academy. Με εξειδικευμένο εκπαιδευτή, πιστοποίηση της Cisco και θέμα «Συνεργάτης για Λειτουργίες Κυβερνοασφάλειας» (CyberOps Associate) δίνει τη δυνατότητα  για συναρπαστικές ευκαιρίες εργασίας στον χώρο της

Ανακοίνωση σχετικά με την παρέμβαση φορέων της Θεσσαλονίκης στο ΣτΕ για Σταθμό Βενιζέλου

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με παρέμβασή μας υποστηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την έγκριση μελέτης κατασκευής του Σταθμού της

8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας

8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα SLYMS ERASMUS+ YOUTH  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ERASMUS+ YOUTH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος”»  Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του

X