Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα εκκλησιαστικά πανηγύρια Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Φανουρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στα εκκλησιαστικά πανηγύρια της Παναγίας Φανερωμένης (22 και 23 Αυγούστου) και του Αγίου Φανουρίου (26 και 27 Αυγούστου) θα γίνεται από 7 έως 11 Αυγούστου κατά τις ώρες 8.00π.μ.-13.00μ.μ., στο

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 4/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σήμερα στις 25 Ιουλίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για πέντε -5- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’αριθμ. 62575/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6Γ28ΩΡ5-ΞΔΠ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 24/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ : 59ο Δημοτικό Σχολείο 26ο Γυμνάσιο – 32ο Γυμνάσιο – 23ο Εν. Λύκειο 14ο Γεν. Λύκειο – Γυμνάσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο 17ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 20/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων σας ενημερώνει ότι εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ : 59ο Δημοτικό Σχολείο 26ο Γυμνάσιο – 32ο Γυμνάσιο – 23ο Εν. Λύκειο 14ο Γεν. Λύκειο – Γυμνάσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο 17ο

X