8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας – αναβολή της δράσης με τίτλο : Καφέ Πολυγλωσσίας- Αφρικανική Γαλλοφωνία και ξενόγλωσσοι πολιτισμοί στην ενδοχώρα

22 Δεκεμβρίου 2020 - 16:07

Σας ενημερώνουμε πως η δράση με τίτλο: Καφέ Πολυγλωσσίας- Αφρικανική Γαλλοφωνία και ξενόγλωσσοι πολιτισμοί στην ενδοχώρα, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη φάση του προγράμματος.
Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε.

X