8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας – αναβολή της εκδήλωσης με τίτλο : Η νέα γενιά της Πολυγλωσσίας.

9 Δεκεμβρίου 2020 - 10:11

Σας ενημερώνουμε πως η εκδήλωση του Φορέα: Γεωργιανοί της Θεσσαλονίκης
με τίτλο : Η νέα γενιά της Πολυγλωσσίας δεν θα πραγματοποιηθεί
σήμερα  9-12-20, λόγω ανωτέρας βίας.  Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε.

X