1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του έργου REMEDIO (18/12/2017)

19 Δεκεμβρίου 2017 - 9:41

“ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΞΑΝΑ… ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατεβάστε τις φωτογραφίες και τις παρουσιάσεις του 1ου  Εργαστηρίου

X