36.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και Διακηρύξεις∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆

Η ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων:
1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β’/29/12/2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής κληρώσεων του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.), για την επιλογή τεχνικών
υπαλλήλων ως µέλη επιτροπής διαγωνισµού έργου (τακτικά και αναπληρωµατικά) της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εγγεγραµµένων στο Μη.Μ.Ε.∆., µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, ως τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για την συγκρότηση Επιτροπής
∆ιαγωνισµού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆.Θ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ)”, προϋπολογισµού δαπάνης 1.250.000,00€ συµπεριλαµβανόµενου
ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 1.008.064,52€, ΦΠΑ 24% 241.935,48€).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ’ αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Μη.Μ.Ε.∆. για το έτος 2019, µε την υπ’ αριθ. 19/14-01-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά µέλη

Επώνυµο            Όνοµα            Πατρώνυµο        Βαθµός/ΚΑ     Ιδιότητα
Βασιλόπουλος   Αναστάσιος   Κωνσταντίνος     Α / 6082         Πρόεδρος
Σταυροπούλου  Γεωργία          Βασίλειος            Β / 8928          Γραµµατέας

Αναπληρωµατικά µέλη
Επώνυµο             Όνοµα            Πατρώνυµο        Βαθµός/ΚΑ     Ιδιότητα
Αλµπάνης            Νικόλαος        Σωτήριος            Α / 8669          Πρόεδρος
Στογιαννίδου      Κυριακή          ∆ηµήτριος          Α / 6057           Γραµµατέας

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 23.10.2019 και ώρα 14:00, µέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, θα δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
1. Του ∆ήµου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr και
2. Του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών https://www.ggde.gr/

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Κινητικότητας

Σωκράτης ∆ημητριάδης

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ