Υφαντική τέχνη στη βιβλιοθήκη Άνω Πόλης

22 Σεπτεμβρίου 2017 - 14:46

Η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης (Κρίσπου 7) διοργανώνει  σεμινάριο για την Υφαντική τέχνη
με  εθελόντρια την γεωπόνο – εκπαιδευτικό Νανά Τσοσκούνογλου – Μισοπολινού.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη  9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. και θα διαρκέσει από 1/11 έως 29/11/2017 (5 συναντήσεις).
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 27/9 – 13/10/ 2017  μόνο με την φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Απαιτείται προεγγραφή, θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

X