Υπενθύμιση για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για θέματα κινητικότητας

27 Ιανουαρίου 2022 - 16:25

Υπενθυμίζουμε στους δημότες-επισκέπτες της πόλης ότι είναι ενεργές, έως τις 31/01/2022, δύο έρευνες με θέμα:

Ερωτηματολόγιο και ενημέρωση πολιτών – χρηστών ποδηλάτων για νέες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και

Έρευνα – Διερεύνηση αναγκών υφιστάμενων χρηστών πατινιών

Παροτρύνουμε όσους δεν έχουν συμμετέχει στις ανωτέρω έρευνες να το κάνουν. Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, θα παραμείνουν εντελώς εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

X