16 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΤροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την μίσθωση διαμερισμάτων για την κάλυψη 420...

Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την μίσθωση διαμερισμάτων για την κάλυψη 420 θέσεων υποδοχής προσφύγων

ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να μισθώσει ικανό αριθμό διαμερισμάτων (περίπου 70), με απευθείας ανάθεση, για την κάλυψη 420 θέσεων υποδοχής προσφύγων εντός των ορίων του Δήμου ή του πολεοδομικού συγκροτήματος (στην περίπτωση που δεν βρεθούν εντός του Δήμου) έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 40 / 2016

Για την μίσθωση διαμερισμάτων για την κάλυψη τετρακοσίων είκοσι (420) θέσεων υποδοχής προσφύγων, εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης ή του πολεοδομικού συγκροτήματος

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, δεσμεύτηκε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους του προγράμματος επανεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη για ανάληψη κοινής δράσης με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς της Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για υλοποίηση έργου αναφορικά με την υποδοχή και προσωρινή διαμονή των προσφύγων.
Για την υλοποίηση του έργου συγκροτείται εταιρικό σχήμα με συντονιστή τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Δήμο Νεάπολης – Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΧΑΝΘ, την ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να μισθώσει ικανό αριθμό διαμερισμάτων (περίπου 70), με απευθείας ανάθεση, για την κάλυψη 420 θέσεων υποδοχής προσφύγων εντός των ορίων του Δήμου ή του πολεοδομικού συγκροτήματος (στην περίπτωση που δεν βρεθούν εντός του Δήμου) έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τη μίσθωση
Για τη μίσθωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος και βάση του Ν.4332/15 άρθρο 14 παρ.10 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 19 Ν.4375/2016 και του Ν.3130/03 άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο α. Η ως άνω μίσθωση εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 790/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι προσφερόμενοι χώροι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά διαμερισμάτων:

1. Τα διαμερίσματα προς ενοικίαση πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου ή εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή και εντός του Νομού Θεσσαλονίκης σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες.
2. Τα προς ενοικίαση διαμερίσματα πρέπει να έχουν έκταση τουλάχιστον 30 τ.μ. για την φιλοξενία τουλάχιστον (2) δύο ωφελουμένων ατόμων και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό), τα οποία αναλύονται παρακάτω. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων -ανεξάρτητα από τα τ.μ του διαμερίσματος- δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 θέσεις στις οποίες θα μπορούν να εναλλάσσονται ωφελούμενοι ανάλογα με την πορεία εξέτασης του αιτήματος ασύλου και μετεγκατάστασης και αφού έχουν καταρχήν παραπεμφθεί από την Ύπατη Αρμοστεία.
3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μισθώνεται κατά κανόνα ένα διαμέρισμα ανά πολυκατοικία. Σε περίπτωση που προσφέρονται προς ενοικίαση περισσότερα διαμερίσματα εντός του ιδίου κτιρίου ή ολόκληρη πολυκατοικία ή κτιριακή εγκατάσταση, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καταγράφοντας τις συνθήκες καταλληλότητας και ορίζει το μίσθωμα για κάθε διαμέρισμα. Η αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος συντάσσει, στην συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση, έκθεση προς το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής και Ακίνητης Περιουσίας στην οποία καταγράφει τις συνολικές συνθήκες φιλοξενίας (πέρα από την καταλληλότητα) όπως για παράδειγμα η θέση του ακινήτου, τοπική γειτονιά, αριθμός συνολικών διαμερισμάτων κατοικήσιμων ή όχι κ.α. έτσι ώστε από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να φαίνεται αν προκύπτουν θέματα ασφαλείας ή περιθωριοποιητικής απομόνωσης (γκετοποίησης) για τους ωφελούμενους. Η προαναφερόμενη έκθεση επισυνάπτεται στην εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής και Ακίνητης Περιουσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.
Το διαμέρισμα πρέπει να διαθέτει:
α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση.
β) Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια που να φιλοξενούν το μέγιστο 4 άτομα με κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης, συζήτησης, παιχνιδιού και μελέτης για τα παιδιά. Επίσης, η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή και θα βαρύνει στη διαδικασία της επιλογής.
Τα διαμερίσματα μπορεί να είναι επιπλωμένα, οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που δεν θα είναι επιπλωμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνη για να εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες) ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές.

Ρυθμίσεις για διαμερίσματα:

1. Υπάρχει πρόβλεψη ποσού για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες, στο τέλος του προγράμματος.

2. Επίσης προβλέπεται η πρόσληψη ατόμων που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων.
3. Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της συντονιστικής ομάδας που θα οριστεί από τον Δήμο. Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος.

Μίσθωμα:

1. Η καταλληλότητα των διαμερισμάτων και η μισθωτική τους αξία θα εκτιμάται ειδικά για κάθε προσφορά από Επιτροπή Εκτίμησης, που θα ορίσει ο Δήμος.
2. Το μίσθωμα ορίζεται, όπως ανωτέρω, σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος ή αν είναι επιπλωμένο, με ανώτατο όριο τα 400 € ανά μήνα, σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κατά τους κείμενους νόμους, κρατήσεων και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Βαρύνουν τον εκμισθωτή τέλη που πρόκειται να επιβληθούν στο μέλλον. Το μίσθωμα θα προπληρώνεται ανά τρίμηνο μέχρι 31/12/2016. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος κατά το 2017, η πρώτη τρίμηνη προπληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού.
3. Οι λειτουργικές ανάγκες των διαμερισμάτων (λογαριασμοί θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού και κοινοχρήστων) καλύπτονται εξολοκλήρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται στ’ όνομα του Δήμου.
4. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρονική διάρκεια έως 31/12/2016 με δυνατότητα παράτασης ενός έτους με την προϋπόθεση συνέχισης της χρηματοδότησης του Έργου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
5. Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λ.π. Αυτού θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Εις αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, από την κοινοποίηση στο Δήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νομέας κ.λ.π., νόμιμα μεταγραμμένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή.

Συμμετοχή ενδιαφερομένων και απαραίτητα δικαιολογητικά για το ακίνητο – διαμέρισμα:

Αίτηση για τη συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η αίτηση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) ή παραλαμβάνεται από το Γραφείο 202-203, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00, Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος), τηλέφωνο: 231331 7254, 7446, fax : 231331 7707, όπου γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, εκτός της αίτησης που θα τον συνοδεύει και είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας,
3. Σχέδια κατόψεων στεγασμένων χώρων θεωρημένα από πιστοποιημένο μηχανικό, που απεικονίζουν και ανταποκρίνονται στην σημερινή κατάσταση του ακινήτου και συμφωνούν με την οικοδομική άδεια.
4. Υπεύθυνη δήλωση από πιστοποιημένο μηχανικό που να βεβαιώνει ότι το κτίριο/διαμέρισμα είναι κατάλληλο για διαμονή, (δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά, ή από άλλο εξωτερικό αίτιο)
5. Ηλεκτρολογικού σχέδιο από ηλεκτρολόγο και πιστοποίηση καταλληλότητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
6. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας
7. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, στην οποία να δηλώνεται ο πλήρης κύριος, επικαρπωτής ή πληρεξούσιος του ακινήτου (αντίγραφο πληρεξουσίου)
8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Οι προσφορές αποστέλλονται σε Επιτροπή Εκτίμησης, η οποία θα κρίνει την καταλληλότητα των διαμερισμάτων και κατόπιν τη μισθωτική τους αξία.
Οι ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων θα κριθούν κατάλληλα θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης:
α) Για την πραγματοποίηση της πληρωμής των μισθωμάτων:
• Φορολογική ενημερότητα.
β) Για την αλλαγή ονόματος στο λογ/σμό της ΕΥΑΘ:
• Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν το συμβόλαιο υδροληψίας να γίνει στο όνομα του Δήμου.
γ) Για να καταστεί κατάλληλο το διαμέρισμα:
• Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει, σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σ’ αυτόν και εφόσον απαιτηθούν εργασίες που θα καταστήσουν σε σύντομο χρόνο το ακίνητο λειτουργικό κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Καταλληλότητας, να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται.
Όσοι έχουν ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καταθέτοντας αίτηση στο Γραφείο 202-203, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00, Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος), τηλέφωνο: 231331 7254, 7446, fax : 231331 7707.
Αντίγραφο της πλήρους πρόσκλησης ενδιαφέροντος χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ