37.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΤακτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

Τακτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση των εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  50/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση των εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 183.644,42€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv 90921000-9).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 25-8-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μέχρι την 18-9-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 22-9-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (2.963,00 €) ισχύος δεκατριών μηνών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 113 Β, αρμόδια υπάλληλος  Κλωνάρα Πουρσανίδου  τηλ. 2313 317354 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail k.poursanidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ.α.α.

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ