Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

23 Μάρτιος 2018 - 13:26

Αλλάζω την εικόνα της πόλης μου

Ενημερωθείτε για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που εκπονεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συμβάλλετε στην αλλαγή της εικόνας της πόλης σας. Μάθετε πως μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στις έρευνες και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.

Μάθετε περισσότερα για το ``Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας``
X