37.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣυνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και...

Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Α/Α/), για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους  του Τμήματος Αλσών, Δεννδροστοιχιών & Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 19.887,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 24%) με CPV:24450000-3,24440000-0,14212400-4 σύμφωνα και με την 1220/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΣ43ΩΡ5-4ΧΟ)

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   1220/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ: ΩΣ43ΩΡ5-4ΧΟ), στις 06/09/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.

Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστα,  τηλ. 2313317533.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Αλσών, Δεννδροστοιχιών & Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος- αρμ.: κ. Νίκου Ηλιάνα, τηλ. 2310208793 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη, την τεχνική περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ