24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής...

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της διακήρυξης-άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφορά Μουσικών Οργάνων, Αντικειμένων και Έργων Τέχνης για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ.29.042,80€ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ.α του Ν. 4412/2016 και την υπ’αριθμ. 967/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από δύο (2) άγονους συνοπτικούς διαγωνισμούς, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 29.042,80 € με Φ.Π.Α.».

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 29.042,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά Τμήμα (ομάδα) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1 : «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» – Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.477,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.030,00€, ΦΠΑ : 1.447,20 €)

  • ΤΜΗΜΑ 2: «ΔΗΜΗΤΡΙΑ» – Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.618,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.950,00 € ΦΠΑ : 1.668,00€)

  • ΤΜΗΜΑ 3 : «Έξοδα Μουσικών Εκδηλώσεων» – Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.241,94 € ΦΠΑ : 1.258,06 €)

  • ΤΜΗΜΑ 4 : «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις» – Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.947,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.990,00 €  ΦΠΑ : 957,60 €)

  • ΤΜΗΜΑ 5 : «Δαπάνες Εκθέσεων Δ.Θ. στο Εσωτερικό» – Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:1.209,68 €  ΦΠΑ : 290,32 €)

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο του τμήματος,  μόνο βάσει  τιμής.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την πρωτοκόλληση της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ σε

ΤΜΗΜΑ 1  : «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», 31-12-2020

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΔΗΜΗΤΡΙΑ», έως 30-12-2020.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Έξοδα Μουσικών Εκδηλώσεων», 31-12-2020.

ΤΜΗΜΑ 4 : «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις» έως 20-1-2021

ΤΜΗΜΑ 5  : «Δαπάνες Εκθέσεων Δ.Θ. στο Εσωτερικό», έως 31-12-2020

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή  και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των υπηρεσιών, για ένα, περισσότερα ή για  όλα τα τμήματα

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Γρ. 102Α το αργότερο μέχρι τις 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 968/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : ΨΒΔΩΩΡ5-Ψ5Υ), στις 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12:00 π.μ έως 13:00 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Γραφείο 020, κτίριο Ε΄, ημιώροφος

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (υπάλληλος: Αικατερίνη Καραγιάννη τηλ. 2313 317534), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες : Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού (κ. Μητράκα, τηλ. 2313318202) και Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων (κ. Σαλπιγγίδου, τηλ. 2313318532)

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. και

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως και επί αποδείξει την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι τις 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

2) Δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο άρθρο  2.4.3 της Διακήρυξης.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ