25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια φωτοτυπικού...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α3 προϋπολογισμού δαπάνης 7.797,12€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α3 Π.Δ. 7.797,12€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α3, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Π.Δ. 7.797,12€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.
Οι ανάγκες σε φωτοτυπικό χαρτί μεγέθους Α3 που χρησιμοποιεί το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, έχουν αυξηθεί λόγω αλλαγής μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων, εκκαθαριστικών και εγγράφων σχετικών με τη μισθοδοσία υπαλλήλων
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α3, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων αναφέρεται ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:30197643-5

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3 120/5 πακέτα το καθένα 52,40€ 6.288,00
ΣΥΝΟΛΟ      
Φ.Π.Α. 24%     1.509,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     7.797,12

Η παράδοση του φωτοτυπικού χαρτιού θα πραγματοποιηθεί σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 02/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, αρμόδια υπάλληλος κ. Ε.Σιούμη, e-mail: e.sioumi@thessaloniki.gr, τηλ: 2313317105.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ